Date: 2008-10-11 04:55 pm (UTC)
From: [identity profile] dana-cz.livejournal.com
Oh Lizzie, how I miss thee. /unintended rhyme

PS: Když se snažím dostat na tvou stránku ve Firefoxu, tak mi to řekne 'Podezřelá útočná stránka' a cosi mi to říká o Trojských koních, dokonce mi i antivirus nahlásil koně. Zkus se prosím na to mrknout, děkuju. :)

ETA: Jo, půlka česky, půlka anglicky. XD

Date: 2008-10-14 02:11 pm (UTC)
From: [identity profile] veronica-a.livejournal.com
Yeah, Lizzie <3

Vím o tom, ale vůbec netuším, co to je. Asi to vyřeším kompletním smazáním stránky, vzhledem k tomu, že je stejně mrtvá.

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags